NTC Learning

Co vlastně NTC learning znamená?

Podle vědeckých výzkumů bylo zjištěno, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let. 50 % z těchto propojení vzniká dokonce do 5 let věku dítěte. Tyto výsledky výzkumů zaujaly odborníky vedené lékařem Dr. Rankem Rajovicem. Na základě znalostí z různých disciplín, byl vytvořen projekt rozvoje rozumových schopností děti v předškolním věku – NTC learning.

Co je tedy tak unikátní na této metodě?

  • Zvyšuje se využitelná kapacita mozku dětí.
  • Působí jako prevence dnes tak častých poruch, jako je dyslexie či dysgrafie. U dětí, u kterých se tato porucha vyskytuje, dochází ke zlepšení stavu.
  • Dochází k rozvoji koordinace a motorických funkcí.
  • Vzrůstá rychlost vytvoření úsudků.
  • Znatelný je rychlý rozvoj nadaných dětí.

Metoda Mensa NTC systém učení kombinuje 3 základní okruhy technik: motorická cvičení, učení symbolů a procvičování pozornosti a logického myšlení. Nejedná se tedy o zvýšení inteligence, která je do značné míry vrozená, ale o zvyšování využitelné kapacity mozku dětí.

Přesně dané postupy jsou nenásilně včleňovány do klasické předškolní výuky.


Co vše  se děti naučí? Učí se myslet v souvislostech. Jedním z postupů bývá poznávání vlajek cizích zemí. Není výjimkou, že i takto malé děti poznají 30 –- 40 vlajek různých států. Tím ovšem jejich znalost nekončí. Metodou NTC learning se učí abstraktnímu myšlení, tudíž jsou schopné přiřadit k jednotlivým zemím typická jídla nebo, památky. Děti si poté vybavují tyto znalosti v různých situacích, které zažívají, a nacházejí netradiční souvislosti.

Když jsme jely s kolegyněmi na první kurz na metodu NTC learning, přesně jsme nevěděly, co máme očekávat. Byly jsme zvědavé. Přednáška nás natolik strhla, že jsme měly potřebu ihned NTC learning  začleňovat do výuky. Všechny děti se jakoby „rozzářily“. Viděly jsme obrovské pokroky, které začaly dělat. Přicházely se spoustou otázek, na které chtěly znát hned odpovědi. Chtěly další a další nové podněty. Naše práce se tím rozzářila také. Je totiž úžasné vidět, že to, co děláte má obrovský smysl.“ Vše probíhá formou hry. Při práci s dětmi se jen bavíme, cvičíme, skáčeme, ptáme se, točíme se a zažíváme spoustu legrace,“ říká Vlaďka Malá, paní učitelka ze třídy Mravenečků.

„Vždy v září po nástupu dětí do školky, chodíme s dětmi po hrazdě, kterou máme na zahradě. Většina dětí z hrazdy, po pár krocích, spadne. S dětmi se v proběhu metody cvičíme rotace, skákání, koordinace atd..Je úžasné pak vidět jejich pokroky, kdy přejdou hrazdu ani neví jak…“ dodává Daniela Spurná, paní učitelka ze třídy…